ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ

Η αγορά ενός οικιακού αφυγραντήρα δεν πρέπει να θεωρείτε ως συγκυριακή αλλά ως επένδυση.